تسکـــچی

مدیریت پروژه‌ها در سطوح مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها در اندازه های مختلف از منابع انسانی تا بازاریابی و فروش

home img

پیشرفت مستمر

تسکـــچی با حذف گلوگاه‌ها و امور اضافی به شما کمک میکند تا فرایند مدیریتی خود را بهینه سازی نمایید.

اطلاع رسانی

محصول ما این امکان را به تیم شما میدهد تا تمام اعضا تیم به طور همزمان از تمام فعالیت های تیم آگاهی پیدا کنند.

ساده و سریع

تسکچــی مدیریت پروژه و تیم را برایتان ساده تر از امور دیگر می‌نماید و رسیدن به اهدافتان را تسریع میبخشد.

به آسانی به هدف برسید

به راحتی اهدافتان را به بخش های کوچک تقسیم نمایید و به عنوان کارت در سیستم ثبت نمایید و تنها با جایجایی آنها در ستون ها روند پیشرفتشان را به هم تیمیهای خود اطلاع دهید.

feature img